Pasaulio paveikslo testas, piešinys

„Pasaulio paveikslo“ testas

„Pasaulio paveikslo“ testas buvo sukurtas 1997 m. tyrinėjant pakitusios sąmonės būsenas Sankt Peterburgo M. Lomonosovo vardo Valstybinio universiteto Kognityvaus mokymo katedroje. Vienas iš testo autorių yra mano dėstytojas, gydytojas – aukščiausios kategorijos psichologas Vitalij Bogdanovič (Rusija, Sankt Peterburg), autorinės mokyklos „Себе и людям” įkūrėjas ir vadovas.

Testo pagrindą sudaro projektinės metodikos, kurios suteikia galimybę žmogui grafiškai pavaizduoti savo pasąmonės problemas, nesuvokiamas baimes ir nerimus. Sukurta plati vaizduojamų reiškinių ir sąvokų iššifravimo sistema.

Pagrindinę žmogaus psichinio gyvenimo dalį sudaro savęs, pasaulio ir vietos jame suvokimas – Pasaulio modelis. Šį modelį žmogus formuoja savo poelgiais, mintimis, jausmais, norais ir savirealizacija nuo pat ankstyvos kūdikystės. Didžioji dalis mūsų įsitikinimų, veiksmų, minčių ir poelgių yra nulemta ne objektyvių aplinkybių, o subjektyvaus Pasaulio paveikslo. Žinant žmogaus pasaulio modelį, galima itin tiksliai prognozuoti jo elgesį bei patikimumą. 

Prieš atliekant Pasaulio paveikslo testą yra išsiaiškinama pagrindinė problema ir paveikslas piešiamas koncentruojantis į tą problemą. Pavyzdžiui, kodėl yra problemų su sveikata arba trūksta energijos tikslams pasiekti. Paveiksle yra matoma ko žmogus nesupranta, kas jam trukdo išspręsti problemą. Pavyzdžiui, gali būti perimtas tos pačios lyties tėvų elgesio modelis. Žmogus savęs nesuvokia kaip atskiros asmenybės arba nesuvokia savo gyvenimo užduočių. 

Testo pagalba yra nustatomas žmogaus individualus gebėjimas kontroliuoti emocijas, atskleidžiami prioritetai šeimos, socialinio statuso ir savo paties atžvilgiu, įsitraukimo į darbą stiprumas. Taip pat, nustatomos veiklos, kuriose žmogus gali jaustis komfortiškai ir būti sėkmingu.

Vieno iš testo autorių V. Bogdanovič interviu apie Pasaulio paveikslo testą:

Parašykite komentarą