Privatumo politika, prekių pristatymas, pirkimo taisyklės

PREKIŲ PRISTATYMAS IR GRĄŽINIMAS

Lietuvoje produktus pristatome šiais būdais:

DPD paštomatais (per 1-2 d.d. po užsakymo patvirtinimo)
Omniva paštomatais (per 1-3 d.d. po užsakymo patvirtinimo)
LP express (per 1-3 d.d. po užsakymo patvirtinimo)

Jei klientas nespėja atsiimti siuntos iš paštomato pagal transporto įmonės nurodytą terminą, ji yra grąžinima siuntėjui. Jei klientas nori, kad siunta būtų pakartotinai išsiųsta, jis/ji turi apmokėti papildomo siuntimo ir grąžinimo kaštus.

Į užsienį produktus pristatome įprastu paštu (7-14 d.d.), laikas gali skirtis šventiniu laikotarpiu.

Užsakymus siunčiame į visas pasaulio šalis. Siuntimo kainą paskaičiuosime individualiai, priklausomai nuo užsakymo apimties. Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome kreiptis el. paštu labas@laimeskamertonas.lt

Prekių grąžinimas
Jeigu, gavus ir išpakavus prekę, pastebite pažeistą įpakavimą ar prekės broką, susisiekite su mums el.paštu labas@laimeskamertonas. arba telefonu +37063877685. Brokuotą ar pažeistą prekę pakeisime kita arba grąžinsime Jums pinigus.

Grąžinti prekes, remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217 (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450 ) bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“ (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=148061&p_query=&p_tr2= ), galite per keturiolika darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos, raštu pranešdami apie tai el.paštu labas@laimeskamertonas.lt. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d.d. jei:

- grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
- prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
- prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

PRIVATUMO POLITIKA

UAB Žmogaus pažinimo centras Laimės kamertonas (toliau – Laimės kamertonas arba mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenys tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Ši Laimės kamertonas privatumo politika (toliau – Politika) skelbiama siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Todėl, būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie privatumo politikos pasikeitimą būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

SĄVOKOS

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats / pati ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų sudarytas sutartis su Laimės kamertono partneriais, telefoninių pokalbių įrašai ir pan.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis gauna ir toliau naudoja Laimės kamertonas.

Duomenų valdytojas (Laimės kamertonas) – UAB „Žmogaus pažinimo centras Laimės kamertonas“, juridinio asmens kodas 302487595, adresas: Žukausko g. 7-42 , Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono. Nr. +370 68577 420 , el. pašto adresas: labas@laimeskamertonas.lt

Laimės kamertonas partneriai – Tiekėjai bendradarbiaujantys su Laimės kamertonas.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose teisės aktuose.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į Laimės kamertono duomenų apsaugos pareigūną el. Paštu: labas@laimeskamertonas.lt

SU KUO DALINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Laimės kamertonas partneriams, į kuriuos Jūs kreipiatės naudodamiesi Laimės kamertono paslaugomis.

Taip pat, Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Laimės kamertono duomenų tvarkytojams. Laimės kamertonas šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui pasitelkia šias duomenų tvarkytojų kategorijas: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Taip pat ir kitus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) reikalingus užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą.

Laimės kamertonas užtikrina, kad mūsų samdomi duomenų tvarkytojai laikytųsi Reglamento, įstatymų, šios Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų, taip pat, mūsų (kaip duomenų valdytojo) sutartimi nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai. Mūsų partneriai (teikėjai), kuriems Jūs savo iniciatyva pateikiate asmens duomenis, užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą ir saugumą savarankiškai, kaip atskiri duomenų valdytojai. Jei turite kokių klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kurį vykdo Mūsų partneriai (teikėjai), kreipkitės tiesiogiai į mūsų partnerius (teikėjus).

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje.

KAIP YRA SAUGOMA JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų teikėjai yra kruopščiai atrenkami, jiems keliami reikalavimai naudoti tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Laimės kamertono.

LAIMĖS KAMERTONO TIESIOGINĖ RINKODARA

Kai Jūs užsiprenumeruojate gauti Laimės kamertono ir Laimės kamertono partnerių naujienas ar pasiūlymus, Jūs sutinkate, kad mes galime Jums siųsti informaciją apie Laimės kamertono pasiūlymus, kitą rinkodarinę informaciją ir teikti Jums tikslinę reklamą internete, naudojantis Jūsų elektroninio pašto adresu. Mes galime naudoti statistinę analizę, kad matyti, ar Jūs atidarėte ir skaitėte mūsų pranešimus.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Laimės kamertono partneriams, kurių tiesioginės rinkodaros pranešimus sutinkate gauti, naudojantis Laimės kamertono paslaugomis. Taip pat, minėti asmens duomenys gali būti perduodami Laimės kamertono įmonių grupės viduje, siekiant įvertinti ir užtikrinti geresnės kokybės paslaugų teikimą.

Turėdami klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu, galite susisiekti su mumis el. Paštu labas@laimeskamertonas.lt. Dar daugiau, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti Laimės kamertono ir (ar) Laimės kamertono partnerių tiesioginę rinkodarą, kiekvieną kartą gavus elektroninį laišką bei tiesiogiai susisiekdami su Laimės kamertono ar Laimės kamertono partneriais, kurių tiesioginės rinkodaros pranešimų nebenorite gauti.

Laimės kamertono slapukai

Kas yra slapukai, slapukų rūšys ir kaip mes naudojame slapukus?

Laimės kamertono slapukus arba panašias technologijas naudoja tendencijoms analizuoti, svetainei administruoti, vartotojų veiksmams interneto svetainėje sekti ir demografinei informacijai apie visą vartotojų bazę rinkti. Slapukai – tai informacijos dalelės, kurias interneto svetainė siunčia į interneto naršyklę. Naršyklė kaupia šią informaciją Jūsų įrenginyje esančioje duomenų rinkmenoje. Slapukai leidžia lankytojams naršyti svetainėje ir, atitinkamais atvejais, leidžia mums pritaikyti svetainę ir jos turinį prie lankytojo poreikių bei tobulinti vartotojų veiksmų rezultatus. Jei nėra įjungta slapukų funkcija, mes negalime užtikrinti tinkamo interneto svetainės funkcionavimo ir jos veikimo pagal paskirtį.

Kokios naudojamų slapukų rūšys?

Būtinieji Slapukai - tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros.

Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai Slapukai - tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

Laimės kamertono interneto svetainėje slapukai naudojami:

  • Apsaugoti Laimės kamertono klientus ir užkirsti kelią galimiems sukčiavimo atvejams;
  • Sužinoti, kaip vartotojai pasiekia Laimės kamertono svetainę, ir analizuoti, kaip jie naudojasi svetaine;
  • Įvertinti Laimės kamertono reklamos kampanijoms ir iniciatyvoms bei jų sėkmei įvertinti, kas leidžia Laimės kamertono komandai tobulinti interneto svetainės bei platformos dizainą ir struktūrą.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Laimės kamertono teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

Prieš Jums pradedant naudotis Laimės kamertono interneto svetaine, mes turime gauti Jūsų sutikimą naudoti slapukus. Dėl šios priežasties Laimės kamertono svetainėje atsiveria langas, kuriame Jūs informuojami apie slapukų naudojimą ir Jūsų prašoma sutikti su slapukų naudojimu, paspaudus mygtuką „Sutinku“. Jei nesutinkate, tačiau toliau naršote interneto svetainėje, bus laikoma, kad Jūs visgi sutinkate su slapukų naudojimu.

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Laimės kamertono nenaudoja slapukų asmeninei informacijai apie vartotojus rinkti, tačiau tam tikra apdorojama informacija visgi gali būti laikoma asmens duomenimis.

Jei norite apriboti slapukus arba juos užblokuoti mūsų ar kurioje nors kitoje svetainėje, tai galite atlikti keisdami interneto naršyklės parinktis.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Laimės kamertono lankytojus turi Laimės kamertono darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Laimės kamertono partneriai, kurie teikia Laimės kamertono interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Laimės kamertono svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas bei trečiųjų šalių paslaugų teikėjai „Youtube“, „Google“, „LinkedIn“ ir „Facebook“.

Kiek ilgai Laimės kamertono išsaugo duomenis?

Laimės kamertono naudoja surinktus duomenis analizei iki dvejų metų. Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (vieną minutę, valandą, dieną, savaitę, mėnesį, metus), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki trejų metų.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūs turite šias teises:

  • Teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
  • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
  • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
  • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
  • Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
  • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.ada.lt).

KAIP JŪS GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau - Prašymas) Jūs galite pateikti Laimės kamertono duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu labas@laimeskamertonas.lt

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Laimės kamertonui, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime nemokamai, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Laimės kamertonas turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad Laimės kamertonas netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Laimės kamertoną ir Laimės kamertonas yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Laimės kamertono atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, ada@ada.lt.

Laimės Kamertonas

Laimės Kamertonas – Rasos Mažionienės projektas, kurio tikslas padėti žmonėms atrasti gyvenimo laimę, sveikatą ir būti sėkmingais.